Zastupništvo sajmova

Zastupamo međunarodne sajmove: Düsseldorf, Brno, Klagenfurt i Beogradski sajam

Konferencije i događanja

Organiziramo specijalizirane konferencije i događanja

Izdavaštvo

Naši časopisi Drvo i Namještaj i Komunal vodeća su informativna glasila

Projektna dokumentacija

Izrađujemo projektnu i ulagačku dokumentaciju

Izdavaštvo

Izdajemo vodeća informativna glasila Komunal i Drvo i Namjestaj

Projektna dokumentacija

Izrađujemo projektnu i ulagačku dokumentaciju

Zastupništvo sajmova

Zastupamo najveće europske sajmove: DüsseldorfBrno, Klagenfurt i Beogradski sajam

Konferencije i događanja

Organiziramo specijalizirane konferencije i događanja.

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte! Kontaktirajte nas